OBEC MÁSLOJEDY
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
zákon č. 111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Obecně závazné vyhlášky

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 27. 11. 2015
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Zakázán odběr povrchovích a podzemních vod 16. 09. 2015
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při přechodném nedostatku vody 14. 08. 2015
Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší 24. 07. 2015
Veřejná vyhláška - opravné rozhodnutí 03. 06. 2015
Vyhláška nalezené pomníky 2015 kříž 28. 05. 2015
Vyhláška nalezené pomníky 2015 sedlák 28. 05. 2015
Vyhláška nalezené pomníky 2015 panenka Marie 28. 05. 2015
Veřejná vyhláška: Oznámení p projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Máslojedy za období 2010 - 2014 16. 07. 2014
Veřejná vyhláška - doplnění kanalizace Máslojedy 21. 06. 2013
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 14. 09. 2011
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu 26. 05. 2011
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 31. 03. 2011
Obecně závazná vyhláška 03/2011 - systém odpadu 31. 03. 2011
Veřejná vyhláška - Územní plán Máslojedy 08. 09. 2010