Zápisy 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 18 - 20.6.2012

Dne 20. června 2012 se od 18:30 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Rozpočtové opatření
2) SDH – PS12
3) Smlouva – Obec Všestary
4) Veřejné osvětlení - přeložení
5) Bezdrátový rozhlas
6) Smlouva o poskytnutí dotace
7) Obecní vlajka
8) Různé

  Příští zasedání se bude konat 8.8.2012 v 18,00 hodin

  Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 17 - 9.5.2012

  Dne 9. května 2012 se od 18:30 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

  Na programu bylo:

  1) Rozpočtové opatření
  2) Příspěvek na pohár
  3) Znalecké posudky
  4) Veřejné osvětlení - přeložení
  5) Oprava chodníku – první levá zatáčka od Chlumu
  6) Obecní komunikace
  7) Různé

   Příští zasedání se bude konat 20.6.2012 v 18,00 hodin

   1)    Odměny

   Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 16 - 21.3.2012

   Dne 21. března 2012 se od 18:30 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

   Na programu bylo:

   1) Závěrečný účet obce
   2) Rozpočtové opatření 1/2012
   3) Cenová nabídka
   4) Závěr

   Příští zasedání se bude konat 25.4.2012 v 18,00 hodin

   1)    Odměny

   Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 15 - 22.2.2012

   Dne 22. února 2012 se od 18:30 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

   Na programu bylo:

   1) Smlouva o poskytnutí sponzorského daru
   2) Územně plánovací informace
   3) Pozemek p.č. 400/4 v k.ú. Máslojedy
   4) KPÚ v k.ú. Hoříněves
   5) Neinvestiční náklady – ZŠ Cerekvice nad Bystřicí
   6) Uzavření dohody o školském obvodu
   7) Zaměření pozemků
   8) IKKO - kanalizace
   9) Různé
   10) Závěr

   Příští zasedání se bude konat 21.3.2012 v 18,00 hodin

   1)    Odměny

   Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 14 - 25.1.2012

   Dne 25. ledna 2012 se od 18:30 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

   Na programu bylo:

   1) Znak a vlajka
   2) KPÚ obce - příprava
   3) ERMO - souhlas
   4) Různé
   5) Závěr

   Příští zasedání se bude konat 22.2.2012 v 18,00 hodin

   1)    Odměny