Zápisy 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 13 - 28.12.2011

Dne 28. prosince 2011 se od 18:00 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Smlouva o dílo
2) Projektové práce – kanalizace Camberk
3) Rozpočet na rok 2012
4) Různé
5) Závěr

Příští zasedání se bude konat 25.1.2012 v 18,00 hodin

1)    Odměny

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 12 - 23.11.2011

Dne 23. listopadu 2011 se od 18:00 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Smlouva o dílo
2) Údržba pomníku Socha sedláka
3) Cenová nabídka projektových služeb
4) Návrh rozpočtu na rok 2012
5) Dotace – žádost na Královéhradecký kraj
6) Rozpočtové opatření 4/2011
7) Různé
8) Závěr

Příští zasedání se bude konat 28.12.2011 v 18,00 hodin

1)    Odměny

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 11 - 2.11.2011

Dne 2. listopadu 2011 se od 18:00 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Územní studie
2) Mikulášská besídka
3) Chodníky
4) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
5) Kalendáře 2012
6) Znak a vlajka
7) Realizace pomníků z války r. 1866
8) Různé
9) Závěr

Příští zasedání se bude konat 23.11.2011 v 18,00 hodin

1)    Odměny

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 - 7.9.2011

Dne 7. září 2011 se od 18:00 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Projekt kanalizace - Camberk
2) Územní studie
3) Žádost o dotace – T mobile
4) Smlouva o nájmu nemovitostí
5) Dohoda o narovnání vzájemných vztahů
6) Zvonička
7) Rozpočtové opatření č. 3/2011
8) Žádost o převod pozemku
9) MS Bystřice Hněvčeves
10) ŠK Comeback Máslojedy
11) Žádost o odkoupení pozemku
12) Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu
13) Různé
14) Závěr

Příští zasedání se bude konat 2.11.2011 v 18,00 hodin

1)    Odměny

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 9 - 13.7.2011

Dne 13. července 2011 se od 18:00 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Územní studie
2) Rozpoctové opatrení 2/2011
3) Nabídka na provedení projekcních prací - IKKO
4) Dotace z evropských fondu – nabídka služeb
5) Nabídka prací – chodník u autobusové zastávky
6) Ceník prací vykonávaných pro obec
7) Svoz odpadu
8) Pujcovné – lavice
9) Komitét – spolufinancování akcí
10) Zvonicka
11) Ruzné
12) Záver

Příští zasedání se bude konat 7.9.2011 v 18,00 hodin

1)    Odměny