Zápisy 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2 - 29.12.2010

Dne 29. prosince 2010 se od 18:00 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Rozpočet na rok 2011
2) Stromová alej – děti 21. Století
3) Obecně závazná vyhláška – komunální odpad - poplatky
4) Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
5) Dotace SZIF - kontrola
6) Zimní údržba obce
7) Dětský karneval
8) Jarní setkání občanů
9) Závěr

Příští zasedání se bude konat 19.1. 2011 v 18,00 hodin v místním pohostinství

Zápis ke stažení (dokument PDF)

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1 - 24.11.2010

Dne 24. listopadu 2010 se od 18:00 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Návrh rozpočtu na rok 2011
2) Mikulášská besídka 2010
3) Oprava branky u vojenského hřbitova
4) Schválení finančního příspěvku při vítání občánků
5) Stromová alej – děti 21. století
6) Mikroregion – schválení zástupce do Rady mikroregionu a návrhu rozpočtu, schválení zástupců na valnou hromadu
7) Pohlednice obce Máslojedy
8) Příslušenství k traktoru – kartáč
9) Dílčí přezkoumání hospodaření
10) Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
11) Kanál – před sběrným dvorem – zatrubnění
12) Hospic Červený Kostelec – darovací smlouva
13) Sněhová fréza
14) Závěr

Příští zasedání se bude konat 29. 12. 2010 v 18,00 hodin

Případné další podněty k návrhu rozpočtu je třeba předat Finančnímu výboru do 22. 12. 2010

Zápis ke stažení (dokument PDF) 

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva

Dne 8. listopadu 2010 se od 18:00 hodin konalo ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy. Na programu byla volba starosty a místostarosty obce, zřízení finančního a kontrolního výboru, rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Příští zastupitelstvo se bude konat dne 24.11.2010 – v místním pohostinství od 18,00 hodin.

Zápis ke stažení (dokument PDF)

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5 - 23.7.2010

Zápis ke stažení (dokument Word)

Začátek zasedání v 19:00

Přítomni:

MVDr. Karešová Blanka
Erben Josef
Ing. Kopecký Jaroslav
Mgr. Štefan Radim
Neomluven: Ing. Hlavatý Luboš

Ověřovatelé zápisu:

p. Erben a ing. Kopecký

Hosté:

Marek Pajank

Program jednání:

1) Oprava střechy na OU
2) Dětský den
3) Závory - Svíb
4) Rozpočtové změny
5) Dílčí přezkoumání hospodaření
6) letecké snímkování

Číst dál: Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5 - 23.7.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4 - 16.6.2010

Zápis ke stažení (dokument Word)

Začátek zasedání v 19:00

Přítomni:

MVDr. Karešová Blanka
Erben Josef
Ing. Kopecký Jaroslav
Mgr. Štefan Radim
Neomluven: Ing. Hlavatý Luboš

Ověřovatelé zápisu:

p. Erben a ing. Kopecký

Hosté:

Petra Hrochová

Program jednání:

1) Žádost o audit
2) Změny v IS evidence obyvatelstva
3) Jízdní řády
4) Chodníky
5) Projektová dokumentace – rekonstrukce OU
6) Územní plán obce
7) Oprava kanálu
8) Oprava pomníku - dotace
9) Smlouva o poskytnutí daru
10) Letecké snímkování
11) Rund – změna názvu
12) Zahrada Park s.r.o.
13) počet členů zastupitelstva

Číst dál: Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4 - 16.6.2010