Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1 - 24.11.2010

Dne 24. listopadu 2010 se od 18:00 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Návrh rozpočtu na rok 2011
2) Mikulášská besídka 2010
3) Oprava branky u vojenského hřbitova
4) Schválení finančního příspěvku při vítání občánků
5) Stromová alej – děti 21. století
6) Mikroregion – schválení zástupce do Rady mikroregionu a návrhu rozpočtu, schválení zástupců na valnou hromadu
7) Pohlednice obce Máslojedy
8) Příslušenství k traktoru – kartáč
9) Dílčí přezkoumání hospodaření
10) Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
11) Kanál – před sběrným dvorem – zatrubnění
12) Hospic Červený Kostelec – darovací smlouva
13) Sněhová fréza
14) Závěr

Příští zasedání se bude konat 29. 12. 2010 v 18,00 hodin

Případné další podněty k návrhu rozpočtu je třeba předat Finančnímu výboru do 22. 12. 2010

Zápis ke stažení (dokument PDF)