Posuzování prokazování totožnosti v době nouzového stavu

Posuzování prokazování totožnosti v době nouzového stavu