Účetní závěrka obce Máslojedy za rok 2013

Účetní závěrka obce Máslojedy za rok 2013 byla sestavena a je spolu s ostatními přílohami účetní závěrky k nahlédnutí na obecním úřadu v Máslojedech během úředních hodin obecního úřadu.  Účetní závěrka roku 2013 skončila s převahou výdajů ve výši 694.525,12 Kč.

MVDr. Blanka Karešová
starostka obce

Máslojedy dne 24. 02. 2014