Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel

N A Ř Í Z E N Í

Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy
varroázy včel
v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.

Více informací v přiloženém dokumentu...