Obecní úřad

Obecní úřad

ADRESA OBECNÍHO ÚŘADU Hradec Králové
Obecní úřad Máslojedy
Máslojedy 33
PSČ 503 06 Smiřice
Důvod a způsob založení Obec Máslojedy je veřejnoprávní korporace zřízená v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Starostka: MVDr. Blanka Karešová
Místostarosta: Pavel Sailer, dipl.um.
Zastupitelé
(celkem 3 členy):
Mgr. Radim Štefan
Ing. Oldřich Staněk
Lenka Kopecká

Rada: Nezřizuje se
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
 Úřední hodiny: Středa : 18:00-18:30
 Telefonní čísla: Starostka: +420 724 189 546
 Čísla faxu: Obec nemá fax
 Adresa internetové stránky: www.maslojedy.cz
Adresa e-podatelny: Elektronická podatelna
Další elektronické adresy: E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT 1080767379 / 0800
44444419
DOKUMENTY
Seznam hlavních dokumentů: Územní plán obce
Rozpočtový výhled obce
Program rozvoje obce
Zpráva o přezkoumání rozvoje obce
 Rozpočet: Více informací v sekci Rozpočty obce
ŽÁDOSTI O INFORMACE Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY Více informací na stránce Opravné prostředky
FORMULÁŘE Obec nepoužívá formuláře.
POPISY POSTUPŮ (návody pro řešení životních situací): https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
PŘEDPISY
Nejdůležitější používané předpisy: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Vydané právní předpisy: Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci Vyhlášky.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Sazebník úhrad - viz níže
LICENČNÍ SMLOUVY Obec nemá uzavřené žádné licenční smlouvy.
VÝROČNÍ ZPRÁVA Více informací v sekci Výroční zprávy

Ceník úhrad

Sazebník úhrad vychází ze smyslu § 17 odst. 1) zák. č. 106/1999 Sb. z nákladů spojených s poskytnutím informací s tím, že nezahrnuje náhradu pracovního času spojenou s příslušným úkonem.

Elektronická podatelna

 

khk logo colour CMYK 200Obec Máslojedy je příjemcem účelové investiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Retenční nádrž Svíb“, evidovaného pod číslem 19ZPD02-0001.

Podkategorie