Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí (Pavel Holeček)

Rozhodnutí o umístění souboru staveb: "Novostavba rodinného domu, garáže pro dva osobní automobily, zpevněných ploch, napojení na inženýrské sítě (kabelový přívod nn, STL plynovod, STL plynovodní přípojka a domovní rozvod plynu, vodovodní přípojka, venkovní rozvod vnitřního vodovodu, kanalizace splašková a dešťová), vrtaná studna, akumulační nádrž dešťových vod a vsakovací tunel, DČOV a prostor k vsakování předčištěných odpadních vod, sjezd, oplocení a změny terénu v obci Máslojedy na pozemcích parc. č. 450/1 a p. p. k. 222 v katastrálním území Máslojedy".

Podrobnosti v připojeném dokumentu.

Attachments:
Download this file (2013 VV_Pavel_Holecek_2012_187974.pdf)Územní rozhodnutí Pavel Holeček[ ]586 kB