Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 17 - 9.5.2012

Dne 9. května 2012 se od 18:30 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Rozpočtové opatření
2) Příspěvek na pohár
3) Znalecké posudky
4) Veřejné osvětlení - přeložení
5) Oprava chodníku – první levá zatáčka od Chlumu
6) Obecní komunikace
7) Různé

    Příští zasedání se bude konat 20.6.2012 v 18,00 hodin

    1)    Odměny