Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 16 - 21.3.2012

Dne 21. března 2012 se od 18:30 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Závěrečný účet obce
2) Rozpočtové opatření 1/2012
3) Cenová nabídka
4) Závěr

Příští zasedání se bude konat 25.4.2012 v 18,00 hodin

1)    Odměny