Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 15 - 22.2.2012

Dne 22. února 2012 se od 18:30 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Smlouva o poskytnutí sponzorského daru
2) Územně plánovací informace
3) Pozemek p.č. 400/4 v k.ú. Máslojedy
4) KPÚ v k.ú. Hoříněves
5) Neinvestiční náklady – ZŠ Cerekvice nad Bystřicí
6) Uzavření dohody o školském obvodu
7) Zaměření pozemků
8) IKKO - kanalizace
9) Různé
10) Závěr

Příští zasedání se bude konat 21.3.2012 v 18,00 hodin

1)    Odměny