Pronájem pozemku pod pomníkem Sedláka

Obec Máslojedy

zveřejňuje záměr č. 1/2012 nájmu části pozemku

Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru pronajmout pozemky dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem pronájmu: Pozemek (část) p.č. 424/1 v k.ú.Máslojedy, výměra cca 50 m2, jedná se o pozemek, který se nachází pod pomníkem Sedláka.

Více informací v přiloženém dokumentu...