Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 12 - 23.11.2011

Dne 23. listopadu 2011 se od 18:00 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Smlouva o dílo
2) Údržba pomníku Socha sedláka
3) Cenová nabídka projektových služeb
4) Návrh rozpočtu na rok 2012
5) Dotace – žádost na Královéhradecký kraj
6) Rozpočtové opatření 4/2011
7) Různé
8) Závěr

Příští zasedání se bude konat 28.12.2011 v 18,00 hodin

1)    Odměny