Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 - 7.9.2011

Dne 7. září 2011 se od 18:00 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Projekt kanalizace - Camberk
2) Územní studie
3) Žádost o dotace – T mobile
4) Smlouva o nájmu nemovitostí
5) Dohoda o narovnání vzájemných vztahů
6) Zvonička
7) Rozpočtové opatření č. 3/2011
8) Žádost o převod pozemku
9) MS Bystřice Hněvčeves
10) ŠK Comeback Máslojedy
11) Žádost o odkoupení pozemku
12) Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu
13) Různé
14) Závěr

Příští zasedání se bude konat 2.11.2011 v 18,00 hodin

1)    Odměny