Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 9 - 13.7.2011

Dne 13. července 2011 se od 18:00 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

1) Územní studie
2) Rozpoctové opatrení 2/2011
3) Nabídka na provedení projekcních prací - IKKO
4) Dotace z evropských fondu – nabídka služeb
5) Nabídka prací – chodník u autobusové zastávky
6) Ceník prací vykonávaných pro obec
7) Svoz odpadu
8) Pujcovné – lavice
9) Komitét – spolufinancování akcí
10) Zvonicka
11) Ruzné
12) Záver

Příští zasedání se bude konat 7.9.2011 v 18,00 hodin

1)    Odměny