Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2010

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je provozovatelem vodárenské infrastruktury v obci Máslojedy. V přílohách najdete vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2010 jak ukládá zákon 274/2004 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích).