Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Máslojedy za rok 2010 je k dispozici v připojeném PDF souboru.