Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 6 - 30.3.2011

Dne 30. března 2011 se od 18:00 hodin konalo zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy.

Na programu bylo:

  1. Vyhláška č. 2/2011
  2. Vyhláška č. 3/2011
  3. Zrušení vyhlášky č. 1/2011
  4. Územní studie lokality Z1 - Máslojedy
  5. Rozpočtové opatření na rok 2011 č. 1236
  6. Oprava chodníku a plochy u obecního úřadu
  7. Různé
  8. Závěr

  Příští zasedání se bude konat 27.4.2011 v 18,00 hodin