Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - návrh

V e ř e j n á  v y h l á š k a

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích dle § 77 odst. (1) písmeno (c), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád,

oznamuje zahájení řízení o

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Máslojedy

podrobnosti v přílohách...
Attachments:
Download this file (40244970_1_2011_031510.pdf)veřejná vyhláška[Veřejná vyhláška]348 kB
Download this file (40245072_0_2011_20110310121839.pdf)trvalé značení[Trvalé značení - obec Máslojedy]528 kB
Download this file (40245072_1_2011_031510.pdf)Stanovení místní úpravy[Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Máslojedy.]334 kB