Závěrečný účet 2010 - Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Závěrečný účet za rok 2010 dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 je k dispozici v přiloženém PDF souboru.