Varování Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR varuje širokou veřejnost v souvislosti s rostoucím počtem případů týkajících se otravy metylalkoholem před konzumací alkoholických nápojů, u kterých není jasný a zaručený původ.

Lidé by si měli dát pozor na veškeré alkoholické nápoje v neoznačených či neoriginálně uzavřených skleněných lahvích, PET lahvích, demižónech a kanystrech bez přelepení uzávěru kolkem a bez řádných údajů o původu a složení výrobku.

Řada osob byla hospitalizována, u většiny z nich došlo k poškození organismu s trvalými následky. V souvislosti s otravou metylalkoholem již více jak 20 osob zemřelo.

Toxikologické informační středisko doporučuje lidem, jak postupovat v případě podezření na otravu metylalkoholem:

1. Jak lze poznat metylalkohol?
Podle chuti nápoj s metylalkoholem nepoznáme. Také příznaky se zpočátku neliší od otravy alkoholem, nejdříve jsou příjemné – dobrá nálada, zlepšení sebedůvěry, později se dostaví bolesti hlavy a zvracení.

Postižené osoby mají široké zornice, které nereagují na světlo. Otravu metylalkoholem mohou prozradit typické poruchy zraku – rozmazané vidění, výpadky zorného pole, poruchy rozlišení barev, později osoby upadají do bezvědomí.

2. Existuje první pomoc?
V případě, že postižený má podezření na otravu metylalkoholem na základě výše popsaných příznaků, se doporučuje, aby vypil co nejdříve 1-2 dl 40% kvalitního alkoholu. Alkoholický nápoj lze zředit vodou nebo džusem, pak je třeba rychle kontaktovat záchrannou službu.

3. Jak se otrava léčí?
Úspěch léčby závisí na včasnosti, kdy je zahájena. Jako protijed se používá alkohol, který se podává i po několik dní, často souběžně s použitím hemodialýzy, tj. umělé ledviny, která odstraní z těla metylalkohol i jeho toxické metabolity, poškozující sítnici a optický nerv.

Kontakty pro případné dotazy:
841 155 155 – Informační linka Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje
515 577 511, 541 211 764 – Informační linka Státního zdravotního ústavu v pracovní době
602 245 606 – Informační linka Státního zdravotního ústavu mimo pracovní dobu
224 919 293, 224 915 402 – Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR

Analýzy vzorků: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Hradec Králové – 495 809 070

Veškeré dostupné informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky – www.mzcr.cz.