Záměr obce - prodej pozemku 424-21+424-22

Záměr obce

Zastupitelstvo obce Máslojedy zveřejňuje záměr obce:

záměr prodeje pozemku parc. č. 424/21 o výměře 50 m2 a parc. č. 424/22 o výměře 180 m2, oba v katastrálním území Máslojedy

MVDr. Blanka Karešová
starostka obce