Veřejná vyhláška - Informační tabule

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, IČ 00088382, Eliščino nábřeží 465/7, 500 03 Hradec Králové (dále jen "žadatel") podal dne 14.3.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: " Informační tabule - naučná stezka Chlum - Svíb - Chlum "

Bližší informace v přiloženém dokumentu...